SEARCH

You are here

Selskabsmeddelelser

143 24 - 02 - 2009 ÅRSRAPPORT 2006/07 FBM_143_DK_0.pdf
133 20 - 02 - 2009 Delårsrapport for 2. kvartal og 1. halvår af regnskabsåret 2006/07 FBM_133_DK.pdf
134 20 - 02 - 2009 Sammenlægning af aktieklasser FBM_134_DK.pdf
135 20 - 02 - 2009 Meddelelse efter værdipapirhandelslovens §29 135_DK.pdf
136 20 - 02 - 2009 Delårsrapport for 3. kvartal af regnskabsåret 2006/07 FBM_136_DK.pdf
137 20 - 02 - 2009 Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 29. Marts 2007 FBM_137_DK.pdf
138 20 - 02 - 2009 Finanskalender 2007/08 FBM_138_DK.pdf
139 20 - 02 - 2009 Forløb af ekstraordninær generalforsamling den 19. april 2007 FBM_139_DK.pdf
140 20 - 02 - 2009 Aktiekapital og stemmerettigheder i Glunz & Jensen A/S 140_DK.pdf
141 20 - 02 - 2009 Offentliggørelse af prospect, sammenlægning af aktieklasser 141_DK.pdf
142 20 - 02 - 2009 Offentliggørelse af vedtægter for Glunz & Jensen A/S 142_DK.pdf
143 20 - 02 - 2009 Meddelelse om årsrapport for 2006/07 FBM_143_DK.pdf
144 20 - 02 - 2009 Delårsrapport for 1. kvartal af regnskabsåret 2007/08 FBM_144_DK.pdf
145 20 - 02 - 2009 Ordinær generalforsamling i Glunz & Jensen A/S – Formandens beretning FBM_145_DK.pdf
146 20 - 02 - 2009 Forløb af ordinær generalforsamling den 27. september 2007 FBM_146_DK.pdf
147 20 - 02 - 2009 Revideret finanskalender 2007/08 FBM_147_DK.pdf
148 20 - 02 - 2009 Tildeling af aktieoptioner FBM_148_DK.pdf
149 20 - 02 - 2009 Forløb af ekstraordinær generalforsamling den 15. oktober 2007 FBM_149_DK.pdf
150 20 - 02 - 2009 Insideres handel med Glunz & Jensen aktier FBM_150_DK.pdf
151 20 - 02 - 2009 Meddelelse efter værdipapirhandelslovens §29 151_DK.pdf